Navigointipolku

  • Etusivu
  • EU-tason koulutus oikeusalalla

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EU-tason koulutus oikeusalalla


Rajat ylittävä yhteistyö (sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa) on osoittanut, että unionin säädösten ja oikeusmekanismien täytäntöönpanoa voidaan tehostaa kansalaisten ja yritysten hyväksi lisäämällä

  • eri EU-maissa toimivien oikeusalan ammattilaisten keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta
  • EU-lainsäädännön ja yhteistyövälineiden tuntemusta ja
  • EU:n oikeuden ymmärtämistä yhdenmukaisella tavalla (jotta varmistetaan asianmukainen soveltaminen kansallisissa oikeusasioissa).

EU-tason oikeusalan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää oikeusalan toimijat EU:n aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen sekä parantaa heidän tietämystään muiden jäsenvaltioiden kansallisista oikeusjärjestelmistä. Kyseinen koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti tuomareille ja syyttäjille, jotka vastaavat unionin lainsäädännön toimeenpanosta, mutta se on välttämätön myös muille oikeusalan ammattilaisille, kuten kirjaamohenkilöstölle, asianajajille, ulosottoviranomaisille, notaareille ja välimiehille. Näiden kaikkien on kehitettävä osaamistaan eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisessa ja luotava keskinäiseen luottamukseen ja ymmärrykseen perustuvat suhteet, jotta kansalaiset ja yritykset voivat toimia luotettavassa oikeudellisessa ympäristössä, jossa heidän oikeutensa taataan selkeällä ja yhtenevällä tavalla.


Oikeudenhoidon alan koulutus

Lissabonin sopimuksessa luotiin ensimmäistä kertaa Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusperusta Euroopan unionin yhteisille toimille EU-tason oikeusalan koulutuksen tukemiseksi sekä siviili- että rikosoikeuden alalla.

Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen päävastuu oikeusalan koulutuksesta.

Siksi sivuston tätä osaa täydennetään vaiheittain jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja oikeusalan ammattilaisten toimittamilla osuuksilla.

Tässä vaiheessa sivuilla esitellään

Lisäksi pyritään edistämään

  • oikeusalan ammattilaisille, kouluttajille ja koulutuksen järjestäjille tarkoitettujen eurooppaoikeuden oppimateriaalien sekä oikeusalan koulutukseen liittyvistä hyvistä käytännöistä laadittujen tietosivujen uudelleenkäyttöä ja
  • hyviä koulutuskäytäntöjä.

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 12/11/2015