Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europska pravosudna izobrazba


Iz prekogranične suradnje (u građanskim i kaznenim predmetima) vidljivo je da bi se europski pravni akti i mehanizmi mogli djelotvornije provoditi u korist građana i poduzeća uz više:

  • razumijevanja i uzajamnog povjerenja između pravosudnih djelatnika u različitim državama EU-a;
  • znanja o zakonodavstvu EU-a i instrumentima suradnje i
  • dosljednog razumijevanja zakonodavstva EU-a (kako bi se osigurala ispravna primjena u nacionalnim predmetima).

Europska pravosudna izobrazba uključuje izobrazbu pravosudnih djelatnika u području materijalnog i postupovnog zakonodavstva EU-a i poboljšanje njihovog znanja i svijesti o nacionalnim pravnim sustavima u drugim državama članicama. Prednost imaju suci i državni odvjetnici koji su odgovorni za primjenu prava Europske unije, ali europska pravosudna izobrazba važna je i za ostale pravosudne djelatnike, kao što su sudsko osoblje, odvjetnici, sudski izvršitelji, javni bilježnici i miritelji. Svi pravosudni djelatnici moraju steći potrebne kompetencije za izvršavanje svoje uloge u provedbi europskog zakonodavnog okvira. Uzajamno povjerenje i razumijevanje također su od ključne važnosti za osiguranje sigurnog pravnog okruženja u kojem se na jasan i dosljedan način štite prava pojedinaca i trgovačkih društava.


Europska pravosudna izobrazba

Lisabonskim ugovorom po prvi je put Europskoj uniji danaPoveznica se otvara u novom prozorupravna osnova za usklađeno djelovanje u području europske pravosudne izobrazbe iz kaznenog i građanskog prava.

Međutim, države članice zadržavaju primarnu odgovornost u tome području.

Ovaj će se odjeljak stoga postupno nadopunjavati doprinosima država članica, Europske komisije i pravosudnih djelatnika.

U njemu je prikazan pregled postojeće situacije u vezi sa sljedećim:

Promiče se i uporaba:

  • materijala za izobrazbu za pravne stručnjake, predavače i pružatelje izobrazbe o raznim temama iz područja prava EU-a i činjenice o dobroj praksi u izobrazbi pravosudnih djelatnika za predavače i pružatelje izobrazbe
  • i dobre prakse za izobrazbu.

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 12/11/2015