Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos teisininkų mokymas


Praktikuojantiems teisininkams skirti mokymai ES materialinės ir procesinės teisės srityje yra svarbūs siekiant skatinti veiksmingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą.


Teisininkų mokymas

Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai pirmąsyk suteiktas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisinis pagrindas Europos teisėjų mokymo baudžiamosios ir civilinės teisės klausimais srityje imtis bendrų veiksmų.

Tačiau šioje srityje valstybėms narėms palikta pagrindinė atsakomybė,

tad šis skyrius bus palaipsniui pildomas valstybių narių, Europos Komisijos ir įvairių teisininkų profesijų atstovų pateikiama informacija.

Jame apžvelgiama esama padėtis šiose srityse:

Be to, skatinama pakartotinai pasinaudoti:

  • praktikuojantiems teisininkams, dėstytojams ir mokymo įstaigoms skirta mokomoji medžiaga įvairiomis ES teisės temomis, informacijos apie gerąją praktikuojančių teisininkų mokymo praktiką suvestinėmis, skirtomis dėstytojams ir mokymo įstaigoms,
  • ir gerąja mokymo praktika.

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020