Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos teisininkų mokymas


Tarpvalstybinis bendradarbiavimas (civilinėse ir baudžiamosiose bylose) parodė, kad piliečių ir įmonių labui Europos teisės aktai ir mechanizmai galėtų būti taikomi veiksmingiau, jeigu:

  • įvairių ES šalių praktikuojantys teisininkai vienas kitą geriau suprastų ir labiau vienas kitu pasitikėtų,
  • būtų geriau žinomi ES teisės aktai bei bendradarbiavimo mechanizmai ir
  • būtų nuosekliau aiškinama ES teisė (siekiant užtikrinti tinkamą jos taikymą nagrinėjamose nacionalinėse bylose).

Į Europos teisėjų mokymo programas įtraukti materialinės ir procesinės ES teisės kursai praktikuojantiems teisininkams, programomis taip pat siekiama didinti praktikuojančių teisininkų žinias apie kitų valstybių narių teismų sistemas ir supratimą. Pirmenybė teikiama už ES teisės taikymo užtikrinimą atsakingiems teisėjams ir prokurorams, tačiau Europos teisėjų mokymas svarbus ir kitiems praktikuojantiems teisininkams, kaip antai teismo pareigūnams, advokatams, solisitoriams, teismo antstoliams, notarams ir tarpininkams. Kai įgyvendinama Europos teisės aktų sistema, visi praktikuojantys teisininkai privalo būti kompetentingi. Be to, siekiant užtikrinti saugią teisinę aplinką, kurioje būtų akivaizdžiai ir nuosekliai paisoma pavienių asmenų ir bendrovių teisių, itin svarbus tarpusavio pasitikėjimas ir supratimas.


Teisininkų mokymas

Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai pirmąsyk suteiktas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisinis pagrindas Europos teisėjų mokymo baudžiamosios ir civilinės teisės klausimais srityje imtis bendrų veiksmų.

Tačiau šioje srityje valstybėms narėms palikta pagrindinė atsakomybė,

tad šis skyrius bus palaipsniui pildomas valstybių narių, Europos Komisijos ir įvairių teisininkų profesijų atstovų pateikiama informacija.

Jame apžvelgiama esama padėtis šiose srityse:

Be to, skatinama pakartotinai pasinaudoti:

  • praktikuojantiems teisininkams, dėstytojams ir mokymo įstaigoms skirta mokomoji medžiaga įvairiomis ES teisės temomis, informacijos apie gerąją praktikuojančių teisininkų mokymo praktiką suvestinėmis, skirtomis dėstytojams ir mokymo įstaigoms,
  • ir gerąja mokymo praktika.

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 12/11/2015