Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas tiesiskā apmācība


Praktizējošo juristu mācības par ES materiālo tiesību un procesuālo tiesību normām ir svarīgs līdzeklis, ar ko iespējams palielināt pārrobežu sadarbības efektivitāti.


Juridiskās mācības

Ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai pirmo reizi ir radīts Saite atveras jaunā logājuridisks pamats saskaņotai rīcībai Eiropas tiesiskās apmācības jomā gan krimināltiesībās, gan civiltiesībās.

Tomēr pamatatbildību šajā jomā joprojām saglabā dalībvalstis.

Tāpēc šī sadaļa pakāpeniski tiks papildināta ar informāciju, ko sniegušas dalībvalstis, Eiropas Komisija un praktizējoši juristi.

Portālā tiek novērtēta pašreizējā situācija saistībā ar:

Portālā tiek veicināta arī:

  • mācību materiālu atkārtota izmantošana praktizējošu juristu, apmācītāju un apmācības pakalpojumu sniedzēju vajadzībām par dažādām ES tiesību tēmām, kā arī apmācītājiem un apmācības pakalpojumu sniedzējiem paredzētu informatīvu materiālu atkārtota izmantošana par praktizējošo juristu apmācības labo praksi,
  • apmācības labās prakses atkārtota izmantošana.

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020