Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

It-taħriġ ġudizzjarju Ewropew


It-taħriġ tal-ġuristi fil-leġiżlazzjoni sostantiva u proċedurali tal-UE huwa importanti biex titmexxa ’l quddiem kooperazzjoni transfruntiera effiċjenti.


Taħriġ ġudizzjarju

It-Trattat ta' Lisbona għall-ewwel darba ta lill-Unjoni Ewropea Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabażi legali għal azzjoni mifthiema fuq it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew fil-liġi kriminali u ċivili.

Madankollu, l-Istati Membri jżommu r-responsabbiltà primarja f'dan il-qasam.

Din it-taqsima għalhekk se tkun supplimentata progressivament minn kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-professjonijiet legali.

Din tieħu kont tas-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-:

Dan jippromwovi wkoll l-użu mill-ġdid ta':

  • materjali ta' taħriġ għall-ġuristi, ħarrieġa u fornituri ta' taħriġ fuq bosta suġġetti tal-liġi tal-UE u factsheets dwar prattiki tajba għat-taħriġ tal-ġuristi għall-ħarrieġa u għall-fornituri ta' taħriġ
  • u prattiki ta' taħriġ tajba.

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 07/10/2020