Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • Europese justitiële opleiding

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese justitiële opleiding


De opleiding van beoefenaars van juridische beroepen in materiële en procedurele EU-wetgeving is belangrijk ter bevordering van efficiënte grensoverschrijdende samenwerking.


Justitiële opleiding

Het Verdrag van Lissabon biedt de EU voor het eerst De link wordt in een nieuw venster geopend.een rechtsgrondslag voor gezamenlijk optreden op het gebied van Europese justitiële opleiding in zowel burgerlijk als strafrecht.

De lidstaten blijven echter hoofdverantwoordelijk op dit terrein.

Deze pagina wordt bijgevolg geleidelijk aangevuld met bijdragen van de lidstaten, de Europese Commissie en juridische beroepsorganisaties.

Er wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie met betrekking tot

Ook wordt het hergebruik bevorderd van

  • opleidingsmateriaal voor rechtsbeoefenaars, opleiders en aanbieders van leermogelijkheden betreffende diverse thema's van EU-recht en van informatiebladen voor opleiders en aanbieders van leermogelijkheden over goede praktijken bij het opleiden van rechtsbeoefenaars,
  • en goede opleidingspraktijken.

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 07/10/2020