Kruimelpad

  • Home
  • Europese justitiële opleiding

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese justitiële opleiding


Grensoverschrijdende samenwerking in burgerlijke en strafzaken heeft duidelijk gemaakt dat Europese wetgeving en instrumenten effectiever zouden kunnen worden toegepast – iets waar zowel burgers als ondernemingen baat bij zouden hebben – als sprake was van:

  • meer begrip en vertrouwen tussen rechtsbeoefenaars in verschillende EU-landen;
  • meer kennis van EU-wetgeving en samenwerkingsinstrumenten;
  • een consistente uitleg van het EU-recht (zodat het EU-recht juist wordt toegepast in nationale zaken).

Europese justitiële opleiding behelst de opleiding van rechtsbeoefenaars in materieel en formeel EU-recht en het vergroten van hun kennis en bewustzijn van de rechtssystemen van andere lidstaten. Hoewel prioriteit wordt gegeven aan de opleiding van rechters en openbare aanklagers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van EU-recht, is Europese justitiële opleiding ook essentieel voor andere rechtsbeoefenaars, zoals gerechtelijke personeel, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en mediators. Elke rechtsbeoefenaar moet zijn rol in de uitvoering van Europese wetgeving op deskundige wijze kunnen vervullen. Wederzijds vertrouwen en begrip zijn ook onmisbare voorwaarden voor een zeker rechtskader waarbinnen de rechten van personen en ondernemingen op duidelijke en consistente wijze worden gehandhaafd.


Justitiële opleiding

Het Verdrag van Lissabon biedt de EU voor het eerst De link wordt in een nieuw venster geopend.een rechtsgrondslag voor gezamenlijk optreden op het gebied van Europese justitiële opleiding in zowel burgerlijk als strafrecht.

De lidstaten blijven echter hoofdverantwoordelijk op dit terrein.

Deze pagina wordt bijgevolg geleidelijk aangevuld met bijdragen van de lidstaten, de Europese Commissie en juridische beroepsorganisaties.

Er wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie met betrekking tot

Ook wordt het hergebruik bevorderd van

  • opleidingsmateriaal voor rechtsbeoefenaars, opleiders en aanbieders van leermogelijkheden betreffende diverse thema's van EU-recht en van informatiebladen voor opleiders en aanbieders van leermogelijkheden over goede praktijken bij het opleiden van rechtsbeoefenaars,
  • en goede opleidingspraktijken.

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 12/11/2015