Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości


Szkolenie prawników praktyków w dziedzinie unijnego prawa materialnego i procesowego jest istotnym elementem skutecznej współpracy transgranicznej.


Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości

Traktat z Lizbony zapewnia Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii Link otworzy się w nowym okniepodstawę prawną do podejmowania zgodnych działań w dziedzinie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości zarówno w zakresie prawa karnego, jak i cywilnego.

Główna odpowiedzialność w tym obszarze nadal spoczywa jednak na państwach członkowskich.

Sekcja ta będzie zatem stopniowo uzupełniana o materiały przekazywane przez państwa członkowskie, Komisję Europejską i prawników praktyków.

Aktualnie sekcja ta przedstawia obecny stan w zakresie:

Promuje się tu także ponowne wykorzystanie:

  • materiałów szkoleniowych opracowanych dla prawników praktyków, osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa UE oraz zestawień informacji na temat dobrych praktyk wykorzystywanych na potrzeby szkolenia prawników praktyków w kierunku prowadzenia i organizowania szkoleń
  • oraz dobrych praktyk szkoleniowych.

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020