Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości


Z dotychczasowej współpracy transgranicznej (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) wynika, że europejskie akty i mechanizmy prawne mogłyby być skuteczniej stosowane z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw, gdyby:

  • prawnicy praktycy w różnych państwach UE wykazywali więcej zrozumienia i wzajemnego zaufania;
  • znajomość prawodawstwa unijnego i instrumentów współpracy była lepsza; oraz
  • prawo unijne było interpretowane w bardziej spójny sposób (w celu zapewnienia jego prawidłowego stosowania w sprawach krajowych).

Europejskie szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości obejmuje szkolenie prawników praktyków w zakresie unijnego prawa materialnego i procesowego oraz zwiększanie ich wiedzy i świadomości z zakresu krajowych systemów sądowych w innych państwach członkowskich. Chociaż głównymi adresatami są sędziowie i prokuratorzy odpowiedzialni za stosowanie prawa Unii Europejskiej, europejskie szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości ma także podstawowe znaczenie dla innych praktyków, takich jak pracownicy sądów, adwokaci, radcy prawni, komornicy sądowi, notariusze i mediatorzy. Wszyscy prawnicy praktycy muszą zdobyć odpowiednie kompetencje, aby móc pełnić swoją rolę we wdrażaniu ram prawodawstwa europejskiego. Wzajemne zaufanie i zrozumienie jest także niezbędne do zapewnienia bezpiecznego otoczenia prawnego, które stoi na straży praw osób fizycznych i prawnych w sposób jednoznaczny i spójny.


Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości

Traktat z Lizbony zapewnia Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii Link otworzy się w nowym okniepodstawę prawną do podejmowania zgodnych działań w dziedzinie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości zarówno w zakresie prawa karnego, jak i cywilnego.

Główna odpowiedzialność w tym obszarze nadal spoczywa jednak na państwach członkowskich.

Sekcja ta będzie zatem stopniowo uzupełniana o materiały przekazywane przez państwa członkowskie, Komisję Europejską i prawników praktyków.

Aktualnie sekcja ta przedstawia obecny stan w zakresie:

Promuje się tu także ponowne wykorzystanie:

  • materiałów szkoleniowych opracowanych dla prawników praktyków, osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa UE oraz zestawień informacji na temat dobrych praktyk wykorzystywanych na potrzeby szkolenia prawników praktyków w kierunku prowadzenia i organizowania szkoleń
  • oraz dobrych praktyk szkoleniowych.

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2015