Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Formare judiciară europeană


Cooperarea transfrontalieră (atât în materie civilă, cât şi în materie penală) a demonstrat că actele şi mecanismele juridice europene ar putea fi puse în aplicare într-un mod mai eficace în interesul cetăţenilor şi al întreprinderilor printr-o mai bună:

  • înţelegere şi încredere reciprocă între practicienii din domeniul juridic din diferitele ţări ale UE;
  • cunoaştere a legislaţiei şi a instrumentelor de cooperare ale UE şi
  • înţelegere coerentă a dreptului UE (pentru asigurarea unei aplicări corecte în cauzele naţionale).

Formarea judiciară europeană implică formarea practicienilor din domeniul juridic în ceea ce priveşte legislaţia materială şi procedurală a UE şi îmbunătăţirea cunoştinţelor acestora cu privire la sistemele judiciare naţionale din celelalte state membre. Se acordă prioritate judecătorilor şi procurorilor însărcinaţi cu aplicarea dreptului Uniunii Europene, însă formarea judiciară europeană este esenţială şi pentru alţi practicieni din domeniul juridic, precum personalul instanțelor, avocaţi, avocați consultanţi, executori judecătoreşti, notari şi mediatori. Toţi practicienii din domeniul juridic trebuie să îşi dezvolte competenţele pentru a pune în aplicare cadrul legislativ european. Încrederea şi înţelegerea reciproce sunt, de asemenea, esenţiale pentru garantarea unui mediu juridic sigur care să apere drepturile cetăţenilor şi ale întreprinderilor într-un mod clar şi coerent.


Formare juridică

Pentru prima dată, textul Tratatului de la Lisabona conferă Uniunii Europene Linkul se deschide într-o fereastră nouăun temei juridic pentru o acţiune concertată în materie de formare judiciară europeană, deopotrivă în materie de drept penal şi de drept civil.

Cu toate acestea, principala responsabilitate în acest domeniu le revine statelor membre.

Prin urmare, această secţiune va fi îmbogăţită progresiv prin contribuţiile statelor membre, ale Comisiei Europene şi ale profesiilor juridice.

Aceasta descrie situaţia actuală cu privire la:

Aceasta promovează, de asemenea, reutilizarea:

  • materialelor de formare pentru practicienii din domeniul juridic, formatori şi furnizorii de cursuri de formare privind diverse teme din dreptul UE şi a fişelor de informare privind bunele practici în materie de formare a practicienilor din domeniul juridic pentru formatori şi furnizori de cursuri de formare
  • şi a bunelor practici în materie de formare.

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 12/11/2015