Navigacijska pot

  • Domov
  • Evropsko izobraževanje v pravosodju

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropsko izobraževanje v pravosodju


Čezmejno sodelovanje (v civilnih in kazenskih zadevah) kaže, da bi se evropski pravni akti in mehanizmi lahko učinkoviteje izvajali v korist državljanov in podjetij, če bi bilo več:

  • razumevanja in vzajemnega zaupanja med delavci v pravni stroki v različnih državah članicah EU,
  • poznavanja zakonodaje EU in instrumentov sodelovanja ter
  • doslednega razumevanja prava EU (za zagotovitev pravilne uporabe v nacionalnih primerih).

Evropsko usposabljanje v pravosodju obsega usposabljanje delavcev v pravni stroki na področju materialne in procesne zakonodaje EU ter izboljšanje njihovega znanja in ozaveščenosti o nacionalnih pravosodnih sistemih drugih držav članic. Prednost imajo sodniki in tožilci, dejavni na področju izvajanja zakonodaje Evropske unije, vendar je evropsko usposabljanje v pravosodju bistveno tudi za druge delavce v pravni stroki, kot so sodno osebje, odvetniki, pravni svetovalci, sodni izvršitelji, notarji in mediatorji. Vsi delavci v pravni stroki morajo biti usposobljeni za svojo vlogo pri izvajanju evropskega zakonodajnega okvira. Medsebojno zaupanje in razumevanje sta tudi ključnega pomena za zagotovitev varnega pravnega okolja, v katerem se pravice posameznikov in družb jasno in dosledno spoštujejo.


Izobraževanje v pravosodju

Z Lizbonsko pogodbo je Evropska unija prvič dobila Povezava se odpre v novem oknupravno podlago za usklajeno delovanje glede evropskega usposabljanja v pravosodju na področju kazenskega in civilnega prava.

Vendar pa države članice ohranijo primarno odgovornost na tem področju.

Ta razdelek bo torej postopoma dopolnjen s prispevki držav članic, Evropske komisije in delavcev v pravni stroki.

Vsebuje pregled trenutnega stanja glede:

Poleg tega spodbuja ponovno uporabo:

  • gradiv za usposabljanje delavcev v pravni stroki, učiteljev in izvajalcev usposabljanja na različnih področjih prava EU ter informativnih listov o dobrih praksah za usposabljanje delavcev v pravni stroki za učitelje in izvajalce usposabljanja
  • ter dobrih praks usposabljanja.

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 12/11/2015