Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Europeisk juridikutbildning

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk juridikutbildning


Fortbildning av rättstillämpare i EU:s materiella rätt och processrätt är viktig för att skapa effektivt, gränsöverskridande samarbete.


Juristutbildning

Lissabonfördraget har först första gången gett Europeiska unionen Länken öppnas i ett nytt fönsteren rättslig grund för samordnade åtgärder angående en europeisk rättutbildning både i brott- och tvistemål.

Medlemsstaterna behåller dock sitt primära ansvar på detta område.

Detta avsnitt kommer därför steg for steg att kompletteras med material från medlemsstaterna, kommissionen och juristkåren.

Här inventeras den nuvarande situationen vad gäller

Den främjar också återanvändning av

  • kursmaterial för rättstillämpare, fortbildare och utbildningsanordnare i EU-rättens olika områden samt faktablad om god praxis vid undervisning av rättstillämpare avsedda för fortbildare och utbildningsanordnare
  • och god utbildningspraxis.

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 07/10/2020