Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopan oikeusinstituutti


Euroopan oikeusinstituutti (European Law Institute, ELI) on riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, joka on perustettu kehittämään eurooppalaisia säädöskäytäntöjä, tukemaan EU:n oikeudellista yhdentymistä ja vahvistamaan eurooppalaista oikeusyhteisöä.


Taustatiedot

Euroopan oikeusinstituutti perustettiin 1. kesäkuuta 2011 kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. Sen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Sir Francis Jacobs. Vuodesta 2017 oikeusinstituutin johtajana on toiminut Christiane Wendehorst. Instituutin Linkki avautuu uuteen ikkunaansihteeristö sijaitsee Wienissä, Itävallassa, ja sitä isännöi Wienin yliopisto.

Keskeiset tavoitteet

Euroopan oikeusinstituutti arvioi ja edistää lainsäädännön, oikeuspolitiikan ja oikeudenkäytön kehittämistä suhteessa maailmanlaajuiseen kehitykseen. Sen esikuvana on Linkki avautuu uuteen ikkunaanAmerican Law Institute, ja sen toiminnan pohjana on Euroopan oikeustraditioiden moninaisuus ja koulutustaustaltaan erilaisten oikeusalan ammattilaisten yhteistyö. Euroopan oikeusinstituutti harjoittaa ja edistää yleiseurooppalaista tutkimusta ja toimii erilaisia oikeustraditioita edustavien tutkijoiden, tuomarien, asianajajien ja muiden oikeusalan ammattilaisten keskustelu- ja yhteistyöfoorumina.

Euroopan oikeusinstituutti harjoittaa toimintaansa itsenäisesti. Se antaa kuitenkin tarvittaessa lausuntoja myös muille tahoille, jotka osallistuvat eurooppalaisen, kansainvälisen tai kansallisen lainsäädännön kehittämiseen.

Jäsenet

Euroopan oikeusinstituutin toiminnassa on mukana tutkijoita, tuomareita ja muita oikeusalan ammattilaisia kaikista EU-maista.

Jäseniä on kahta eri tyyppiä: tutkijajäsenet (Fellows), jotka osallistuvat instituutin toimintaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen vakaumuksensa perusteella, sekä tarkkailijat (Observers), jotka voivat olla joko yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä (Institutional Observers), esimerkiksi EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia tai oikeusalan ammatillisia järjestöjä. Tarkkailijoita ovat mm. Euroopan parlamentti, yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti UNIDROIT, YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta UNCITRAL ja useiden maiden korkeimmat oikeudet.

Jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat voivat ehdottaa hankkeita Euroopan oikeusinstituutin toteutettaviksi ja antaa lausuntoja käynnissä olevista hankkeista. Lisäksi heillä on oikeus osallistua vuosittain järjestettävään yleiskokoukseen, johon kutsutaan oikeusammattilaisia koko Euroopasta ja myös sen ulkopuolelta.

Hankkeet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan oikeusinstituutin hankkeet kattavat kaikki oikeudenalat: niin aineellisen oikeuden kuin prosessioikeuden, yksityisoikeuden ja julkisoikeudenkin. Kaikkien Euroopan oikeusinstituutin nimissä toteutettujen hankkeiden on palveltava EU:n kansalaisia, niiden on vastattava ilmeiseen käytännön tarpeeseen ja niissä on pyrittävä tuloksiin, joilla voi olla välittömiä käytännön vaikutuksia. Jotta hanke voitaisiin toteuttaa, sen on saatava laajan, sidosryhmistä ja poliittisista paineista riippumattomina toimivien oikeusalan ammattilaisten joukon hyväksyntä.

Hankkeet tuottavat julkaisuja (kuten sääntöluonnoksia tai mallisopimuksia), joita lainsäädäntöelimet, tuomioistuimet ja muut tahot voivat käyttää sellaisenaan. Euroopan oikeusinstituutin julkaisujen päätavoitteena on kehittää eri oikeusalojen käytäntöjä ja tietämystä ja samalla lisätä oikeusalan toimijoiden tietoisuutta ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä. Vaikka instituutin toiminta on suunnattu pääasiassa EU:n lainsäätäjille ja tuomioistuimille, sen työstä hyötyy viime kädessä ennen muuta eurooppalainen yleisö, koska lakien kehittäminen ja niiden johdonmukaisuuden parantaminen on niin yksittäisten kansalaisten kuin oikeushenkilöidenkin etu.

Euroopan oikeusinstituutin julkaisut ovat vapaasti ladattavissa sen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan oikeusinstituutin verkkosivut


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020