Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos teisės institutas

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


Europos teisės institutas yra nepriklausoma ne pelno organizacija, kuri sukurta tam, kad padėtų gerinti Europos teisėkūrą, stiprinti Europos teisės integraciją ir kurti aktyvesnę Europos teisinę bendriją.


Pagrindiniai faktai

Europos teisės institutas – 2011 m. birželio 1 d. įsteigta tarptautinė ne pelno asociacija. Pirmuoju ETI pirmininku išrinktas seras Francis Jacobs. 2013 m. rugsėjo mėn. instituto vadovo pareigas iš sero Francis Jacobs perėmė buvusi Europos Parlamento narė Diana Wallis. 2015 m. Diana Wallis buvo perrinkta dvejų metų ETI pirmininko kadencijai. Instituto Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassekretoriatas yra Vienoje (Austrija), Vienos universiteto patalpose.

Pagrindiniai tikslai

Atsižvelgdamas į įvairias teisės tradicijas ir įvairios specializacijos teisininkų bendradarbiavimo rezultatus, ETI, panašiai kaip Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmerikos teisės institutas, plačiu mastu vertina teisės ir teisės politikos bei praktikos raidą ir ją skatina. Institutas vykdo europinio lygmens mokslinius tyrimus arba padeda juos vykdyti, jis yra teisininkų – įvairioms teisės tradicijoms atstovaujančių mokslininkų, teisėjų, advokatų ir kitų teisės specialistų – diskusijų ir bendradarbiavimo forumas.

Tikslų ETI siekia veikdamas savo iniciatyva. Be to, su juo gali konsultuotis institucijos, dalyvaujančios kuriant Europos, tarptautinę arba nacionalinę teisę.

Nariai

Instituto veikloje dalyvauja ne tik mokslininkai, bet ir visos Europos teisės specialistai bei teisėjai.

Instituto nariai gali būti dviejų kategorijų: visateisiai nariai, instituto veikloje dalyvaujantys dėl asmeninių ar profesinių įsitikinimų, ir balso teisės neturintys stebėtojai, kurie gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (stebinčiosios institucijos), kaip antai Europos institucijos, nacionalinės institucijos arba profesinės teisininkų organizacijos. Instituto stebėtojų teises turi Europos Parlamentas, Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT), Tarptautinė prekybos teisės komisija (UNCITRAL) ir įvairių šalių aukščiausieji teismai.

Nariai gali teikti institutui projektų pasiūlymus ar pastabas dėl vykdomų projektų ir dalyvauti ETI generalinėje asamblėjoje, kurioje kasmet susirenka labai daug teisininkų iš visos Europos ir kitų šalių.

Projektai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasETI projektai apima visas teisės sritis – materialinę ir procesinę, privatinę ir viešąją. Visi vadovaujant ETI vykdomi projektai turi būti naudingi Europos piliečiams, orientuoti į akivaizdžius praktinius poreikius ir į rezultatus, kurie turėtų tiesioginį praktinį poveikį. Kad ETI projektai būtų vykdomi, jiems turi pritarti dauguma nepriklausomų teisininkų, neatsižvelgdami į konkrečių suinteresuotų šalių interesus ar į politinį spaudimą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos teisės institutas (ETI)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 04/02/2016