Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky platobný rozkaz - Nemecko


Úvodné poznámky

Podrobnosti vykonávania nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sú v prípade Nemecka stanovené v zákone o zlepšovaní vymáhania cezhraničných pohľadávok a doručovania písomností.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre celé Nemecko je miestne príslušným súdom súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktné údaje súdu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Príslušným súdom je súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding).

Rozsah pôsobnosti a proces prieskumného konania sú už do značnej miery stanovené v článku 20 nariadenia. V zákone sa stanovuje, že žiadateľ musí preukázať skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru odôvodňujú zrušenie európskeho platobného rozkazu. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok. Pokiaľ súd rozhodne, že je európsky platobný rozkaz neplatný, postup podľa nariadenia sa ukončí.

V pracovnoprávnych veciach podľa § 2 a § 46b ods. 2 zákona o súdoch príslušných v zamestnaneckých veciach (Arbeitsgerichtsgesetz) je príslušným pracovný súd, ktorý by bol príslušný v prípade bežných žalôb, o ktorých sa rozhoduje rozsudkom (Urteilsverfahren).

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu možno podať v tlačenej forme, ako aj elektronicky, ak príslušný súd túto formu podávania návrhov pripúšťa. Na súde Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding) je možné podávať návrhy elektronicky. Technickým predpokladom elektronického podania na tomto súde je špeciálny softvér. Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je iba nemčina.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020