Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Rakousko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro návrhy na vydání evropského platebního rozkazu je příslušný výlučně okresní soud pro věci obchodní ve Vídni (§ 252 odst. 2 rakouského občanského soudního řádu (ZPO – Zivilprozessordnung).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

U návrhů na přezkum podle čl. 20 odst. 1 a 2 se procesněprávně postupuje jako u návrhů na uvedení do původního stavu. Proti rozhodnutí, jímž se vyhovuje návrhu podle odstavce 2, je však odvolání přípustné (§ 252 odst. 5 rakouského občanského soudního řádu (ZPO).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Podání v řízení o evropském platebním rozkazu je možné učinit jak písemnou formou, tak také elektronicky přes WebERV (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr, elektronický právní styk založený na internetu). V zásadě je WebERV přístupný všem fyzickým a právnickým osobám. Technickými předpoklady jsou zvláštní software a zapojení předávacího orgánu. Aktuální seznam předávacích orgánů je dostupný na stránce http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podání faxem nebo e-mailem není možné.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je němčina.

Kromě němčiny jako úředního jazyka mohou státní příslušníci Rakouska a státní příslušníci smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru používat u okresních soudů Oberpullendorf a Oberwart maďarštinu, u okresních soudů Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinštinu a u okresních soudů Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvatštinu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/11/2017