Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejski nakaz zapłaty - Austria


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W sprawach dotyczących wydania europejskiego nakazu zapłaty właściwość przysługuje jedynie Sądowi Gospodarczemu w Wiedniu (§ 252 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Na gruncie prawa procesowego wnioski o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 2 są uznawane za wnioski o przywrócenie terminu (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand). Postanowienie, w którym przychylono się do wniosku na podstawie ust. 2, można jednak zaskarżyć (§ 252 ust. 5 kodeks postępowania cywilnego).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pisma w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej przy użyciu WebERV (internetowy system elektronicznego wymiaru sprawiedliwości). Co do zasady z WebERV mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne i prawne. Aby było to możliwe pod względem technicznym, należy korzystać ze specjalnego oprogramowania; ponadto musi istnieć jednostka przekazująca. Wykaz jednostek przekazujących można znaleźć tutaj http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Składanie wniosków faksem lub pocztą elektroniczną nie jest możliwe.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Na podstawie art. 21 ust. 2 lit. b) akceptowanym językiem jest język niemiecki.

Oprócz języka urzędowego (język niemiecki) obywatele austriaccy i obywatele państw, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą używać języka węgierskiego przed sądami rejonowymi w Oberpullendorfie i Oberwarcie, języka słoweńskiego przed sądami rejonowymi w Ferlach, Eisenkappel i Bleiburgu, języka chorwackiego przed sądami rejonowymi w Eisenstadt, Güssing, Mattersburgu, Neusiedl am See, Oberpullendorfie i Oberwarcie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/11/2017