Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai fizetési meghagyás - Bulgária


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Bulgária

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az adós állandó címe vagy bejegyzett címe, vagy a végrehajtás helye alapján joghatósággal rendelkező regionális bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 625. cikkének (1) bekezdése).

Amennyiben lehetőség van vitatni az ügyet, a kötelezett legkésőbb a beadvány elleni ellentmondás benyújtási határidejéig megtámadhatja a területi joghatóságot (a polgári perrendtartás 625. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Erre az eljárásra a polgári perrendtartás 626a. cikke alkalmazandó:

626a. cikk (1) A kötelezett az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkében szabályozott feltételek és eljárás szerint kérelmezheti az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a hatáskörrel rendelkező fellebbviteli bíróság előtt.

(2) A felülvizsgálat iránti kérelmet attól a naptól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a kötelezett ténylegesen megismerte a meghagyás tartalmát vagy megszűntek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott körülmények.

(3) A bíróság megküldi a kérelem egy példányát a másik félnek, aki arra a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül válaszolhat.

(4) A kérelmet zárt ülésen vizsgálják meg. A bíróság nyilvános ülésen is megvizsgálhatja a kérelmet, amennyiben azt helyénvalónak tartja.

(5) A bíróság határozatával szemben nincs helye jogorvoslatnak.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyással kapcsolatos közléseket bíróság tisztviselő útján, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül, tértivevénnyel ellátott ajánlott levélküldeményként kézbesítik. Amennyiben a kézbesítés helyén nem található bíróság, a kézbesítés iránt a helyi önkormányzat vagy a polgármester is intézkedhet (a polgári perrendtartás 42. cikkének (1) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Bolgár Köztársaság az európai fizetési meghagyást annak bolgár fordításával együtt fogadja el.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 10/09/2020