Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymas - Kipras


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją turi visi Kipro Respublikos pirmosios instancijos teismai, veikiantys keturiose Kipro Respublikos teisinės valstybės kontroliuojamose administracinėse apskrityse: Nikosijos, Lemeso, Larnakos-Amochosto ir Pafoso. Teisėjų jurisdikcija nustatyta Teismų įstatymu (14/60) ir atitinka teisėjų hierarchiją: apskrities teisėjas, vyriausiasis apskrities teisėjas ir apskrities teismo pirmininkas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra numatyta Civilinio proceso teisės aktuose. Iš esmės procedūra paremta ginčo šalių raštu pateikta medžiaga. Išimtiniais atvejais ir kai teismas mano esant reikalinga, gali būti atsižvelgta ne tik į raštu pateiktą medžiagą ir priesaikos deklaraciją, bet ir į žodinius parodymus. Jurisdikciją turi a punkte minėti teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonės, kurios priimtinos taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą ir kuriomis gali naudotis teismai: asmeniškai pateiktas užregistruotas prašymas, paštu arba kitomis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) nusiųstas prašymas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Teismuose priimtina kalba – graikų. Tačiau taikant Reglamentą priimtina ir anglų kalba, kuri Kipre taip pat vartojama.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2020