Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Somaţia europeană de plată - Germania


Observații preliminare

Detaliile privind punerea în aplicare în Germania a Regulamentului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată sunt prevăzute într-o lege cu privire la îmbunătățirea executării creanțelor transfrontaliere și notificarea sau comunicarea actelor.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța districtuală (Amtsgericht Wedding) din Berlin are competență asupra întregului teritoriu al Germaniei Datele de contact ale acestei instanțe sunt următoarele:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Instanța competentă este instanța districtuală Wedding.

Domeniul de aplicare și derularea procedurii de reexaminare sunt deja în mare parte prevăzute în detaliu la articolul 20 din regulament. Legea prevede că solicitantul trebuie să demonstreze faptele care, în opinia sa, justifică anularea somației europene de plată. Instanța statuează prin pronunțarea unei ordonanțe, care nu poate face obiectul unei căi de atac. În cazul în care somația europeană de plată este declarată nulă și neavenită, procedura se va încheia în temeiul regulamentului.

În mod excepțional, în aspecte legate de dreptul muncii, în conformitate cu articolul 2 și articolul 46b alineatul (2) din Legea privind tribunalele muncii (Arbeitsgerichtsgesetz), competența îi revine tribunalului muncii competent în procedurile pentru pronunțarea unei hotărâri integrale (Urteilsverfahren).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Cererea de somație europeană de plată poate fi redactată în format electronic, precum și pe suport de hârtie, în cazul în care instanța competentă autorizează acest lucru. La instanța districtuală Wedding, cererile pot fi depuse pe cale electronică. Este necesar un software special pentru a formula o cerere electronică la instanța districtuală Wedding. Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba germană.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 22/06/2020