Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Grieķija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Izdot maksājuma rīkojumus ir kompetentas šādas amatpersonas: attiecībā uz prasībām, kas ir apgabaltiesas kompetencē, t. i., prasībām, kuru apmērs nepārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — apgabaltiesas tiesnesis; attiecībā uz prasībām, kuru apmērs pārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — tiesnesis, pārstāvot pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvā.

Tomēr apgabaltiesas tiesnesis ir kompetents izsniegt maksājuma rīkojumus arī īpaši saistībā ar jebkādiem strīdiem, kas izriet no nomas līgumiem, ja nolīgtā īres maksa mēnesī nepārsniedz sešus simtus (600) euro. Ja nolīgtā īres maksa mēnesī pārsniedz sešus simtus (600) euro, kompetenta ir pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūru ierosina, iesniedzot iebildumu pret maksājuma rīkojumu apgabaltiesas tiesnesim vai tiesnesim, kas pārstāv pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvāun izdevis attiecīgo maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Aizpildīta Regulas pielikumā pievienotā standarta veidlapa būtu jāiesniedz kompetentās tiesas sekretariātā. Veidlapu var iesniegt arī pa e-pastu, e-codex digitālajā platformā vai ar juridisko dokumentu iesniegšanas digitālās platformas starpniecību, ja šādi līdzekļi ir pieejami.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Dokumentos atļautā valoda ir grieķu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/11/2020