Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European payment order - England and Wales


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο Αγγλία και Ουαλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

Article 29(1)(b) - Review procedure

Article 29(1)(c) - Means of communication

Article 29(1)(d) - Accepted languages

Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

The court(s) that will have jurisdiction to issue a European order for payment in England and Wales are the county court and the High Court of Justice.

The jurisdiction of the county courts is entirely statutory and covers almost the whole field of civil law. The general jurisdiction in civil law is mostly concurrent with that of the High Court, save that personal injury claims for less than £50,000 and money claims for less than £15,000 must be started in the county court. Further detail is to be found in the Link opens in new windowHigh Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (as amended). A number of statutes confer exclusive jurisdiction on the county courts - for example, virtually all cases under the Consumer Credit Act 1974, and most actions by mortgage lenders and landlords.

A claim can be issued in any county court in England and Wales. The Court Service website has the addresses of all the Link opens in new windowcounty courts and Link opens in new windowdetails of the High Court.

Article 29(1)(b) - Review procedure

An application for a review under Article 20 in England and Wales must be made to the competent court which issued the EPO, in accordance with Link opens in new windowPart 23 of the Civil Procedure Rules.

Article 29(1)(c) - Means of communication

The means of communication acceptable by courts in England and Wales for the purposes of commencing the European order for payment will be by post (due to the necessity to take a court fee to issue the process). Consideration is currently being given as to whether electronic submission of the claim form will be possible. However, subsequent documents including any statement of opposition will be allowed to be sent to the court by post, facsimile or by e-mail in accordance with Link opens in new windowPart 5.5 of the Civil Procedure Rules and Link opens in new windowPractice Directions which contains rules for filing and sending documents to court.

Article 29(1)(d) - Accepted languages

The official language acceptable pursuant to Article 21(2)(b) is English.


The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Last update: 04/11/2016