Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski platni nalog - Finska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Okružni sud u Helsinkiju nadležan je za izdavanje europskog platnog naloga.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Članak 20. u vezi s preispitivanjem europskog platnog naloga primjenjuje se u Finskoj kako je naveden u Uredbi. Za potrebe članka 20. nadležan je Okružni sud u Helsinkiju.

Uz odredbe članka 20. Uredbe, odredbe o izvanrednim pravnim lijekovima iz poglavlja 31. Zakonika o sudskom postupku primjenjuju se i na europski platni nalog. To uključuje pritužbe zbog povrede postupovnih pravila (članak 1. poglavlja 31.) i ukidanje pravomoćne presude (članak 7. poglavlja 31.). Članak 17. Zakonika o sudskom postupku sadržava posebnu odredbu o odobravanju novog roka.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zakon br. 13/2003 o elektroničkim uslugama i komunikaciji (javni sektor) sadržava odredbe o slanju sudskih dokumenata finskom sudu. Sredstva komunikacije prihvaćena u vezi s postupkom platnog naloga na temelju tog zakona su pošta, telefaks ili elektronička pošta.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europski platni nalozi mogu se poslati na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021