Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής - Κροατία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Το ακόλουθο δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης και επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καθώς και για την πιστοποίησή της ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Τηλl: +385 1 4897 222

Φαξ: + 385 1 4920-871

Ηλ. διεύθυνση:  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Ιστότοπος:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το εμπορικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά των αποφάσεών του.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Έντυπα, άλλες αιτήσεις ή παρατηρήσεις κατατίθενται γραπτά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής συνοδεύεται από μετάφραση στην κροατική γλώσσα επικυρωμένη από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σχετικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/03/2018