Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Horvātija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Ekskluzīva jurisdikcija lemt par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas un pārskatīšanas pieteikumiem, kā arī par pieteikumiem rīkojuma izpildāmības apstiprinājumam ir šai tiesai:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tālr.: +385 1 4897 222

Fakss: +385 1 4920-871

E-pasts: Saite atveras jaunā logātajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Saite atveras jaunā logāured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Tīmeklis: Saite atveras jaunā logāhttp://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lēmumus par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanai pieņem Zagrebas komerctiesa. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Veidlapas, citi pieteikumi vai paziņojumi jāiesniedz rakstveidā, pa faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam jāpievieno tā tulkojums horvātu valodā, ko apstiprinājusi pilnvarota persona.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/03/2018