Europeiskt betalningsföreläggande - Kroatien

Återställ Spara som pdf

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstol har exklusiv behörighet att besluta om ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden samt att bekräfta deras verkställbarhet:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tfn: +385 1 4897 222

Fax: + 385 1 4920-871

E-post:  Länken öppnas i ett nytt fönstertajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Länken öppnas i ett nytt fönsterured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webbplats:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Handelsdomstolen i Zagreb beslutar om ansökningar om förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Formulär, andra ansökningar eller synpunkter ska ges in skriftligen per fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Europeiska betalningsförelägganden ska åtföljas av en översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/03/2018