Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropski plačilni nalog - Hrvaška


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za odločanje o zahtevkih za izdajo in ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter za izdajo potrdila o izvršljivosti evropskega plačilnega naloga je izključno pristojno naslednje sodišče:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Telefon: +385 1 4897 222

Telefaks: +385 1 4920-871

E-naslov:  Povezava se odpre v novem oknutajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Povezava se odpre v novem oknuured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Spletni naslov: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Gospodarsko sodišče v Zagrebu odloča o zahtevkih za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Zoper odločitev sodišča pritožba ni mogoča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazce, druge zahtevke ali izjave je treba predložiti v pisni obliki, po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropskemu plačilnemu nalogu je treba priložiti prevod v hrvaščino, ki ga overi oseba, ki je za to pooblaščena.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 20/03/2018