Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski platni nalog - Mađarska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Mađarskoj platne naloge izdaju javni bilježnici. Svi javni bilježnici nadležni su za cijelo državno područje Mađarske.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U Mađarskoj je nadležni sud onaj sud koji je izdao europski platni nalog u dotičnom predmetu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U Mađarskoj se komunikacija može odvijati poštom ili osobno, izravno se obraćajući javnim bilježnicima (u Mađarskoj je postupak izdavanja platnog naloga u nadležnosti javnih bilježnika).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europskom platnom nalogu čije se izvršenje zahtijeva uvijek mora biti priložen prijevod na mađarski jezik.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021