Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas maksājuma rīkojums - Lietuva


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar likuma 20. pantu pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojumiem iesniedz atbilstoši Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par jurisdikciju (Valstybės Žinios, 2002, Nr. 36-1340) (rajona tiesā lietās, kur prasījuma summa nepārsniedz LTL 100 000, un apgabaltiesā lietās, kur prasījuma summa pārsniedz LTL 100 000). Pēc pieteikuma izskatīšanas attiecīgajai tiesai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar likuma 23. pantu Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 1. un 2. punktā minētos Eiropas maksājuma rīkojuma iesniegšanas iemeslus pārskata tiesa, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu. Pēc tam, kad ir pieņemts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu, tiesa pieteikuma un tā pielikumu kopijas nosūta prasītājam un un informē prasītāju par to, ka viņam 14 dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas jāiesniedz rakstiska atbilde uz pieteikumu. Iesniegto pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu tiesa ar rakstisku procedūru izskata ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atbildes uz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un izdod rīkojumu par vienu no Regulas Nr. 1896/2006 20. panta 3. punktā minētajiem lēmumiem.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas lietās tiesvedības dokumentus tiesā iesniedz tieši vai pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar Regulas Nr. 1896/2006 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu pieņemamā valoda ir lietuviešu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 26/04/2019