Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Somaţia europeană de plată - Lituania


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În temeiul articolului 20 din lege, cererile privind somaţiile de plată europene se depun conform normelor de competenţă prevăzute în Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (la instanţa districtuală, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 100 000 LTL şi la instanţa regională, atunci când valoarea creanţei depăşeşte 100 000 LTL). După examinarea cererii, instanţa competentă este abilitată să emită somaţia de plată europeană.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În temeiul articolului 23 din lege, instanţa care a emis somaţia de plată europeană reexaminează motivele somaţiei de plată europene menţionate la articolul 20 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul nr. 1896/2006. După admiterea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa înaintează solicitantului copii ale cererii de reexaminare şi ale anexelor acesteia şi îl informează că trebuie să răspundă în scris în termen de 14 zile de la data expedierii cererii. După depunerea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa o examinează prin procedură scrisă în cel mult 14 zile de la expirarea termenului trimiterii răspunsului şi pronunţă o decizie pe baza unuia din motivele menţionate la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În cazul emiterii unei somaţii de plată europene, documentele procedurale sunt prezentate instanţei în mod direct sau trimise prin poştă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera(b) din Regulamentul nr. 1896/2006, limba acceptată este lituaniana.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/04/2019