Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk betalingspåkrav - Malta


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Civil Court First Hall – fra 15,000 EUR

Court of Magistrates (Malta) – fra 5,000 til 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – op til 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden instans (fra 15,000 EUR) og som første instans (fra 5,000 EUR til 15,000 EUR) – har kompetence til at pådømme alle krav rettet mod personer, der har bopæl eller sædvanligt ophold på øerne Gozo eller Comino

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden og som første instans

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Prøvelse i særlige tilfælde som omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger eller andre dokumenter indgives til den kompetente rets justitskontor eller sendes dertil

Sagsøgtes anmodning om fornyet prøvelse skal af sagsøgte personligt indgives til den kompetente rets justitskontor

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Maltesisk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/09/2016