Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

L-Ordni Ewropea tal-Ħlas - Malta


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Malta

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili – minn Eur 15,000 'il fuq

Il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) – minn Eur 5,000 sa Eur 15,000

It-Tribunal għal Talbiet Żgħar – sa Eur 5,000

Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) li sservi kemm bħala ġuriżdizzjoni superjuri (Eur 15,000 'l fuq) kif ukoll bħala ġuriżdizzjoni inferjuri (minn Eur 5,000 sa Eur 15,000) – għandha l-kompetenza li tisma' l-kawżi kollha kontra persuni residenti jew li għandhom id-domiċilju ordinarju tagħhom fil-gżira ta' Għawdex jew ta' Kemmuna

Il-korrispondenza kollha għandha tkun indirizzata lil:

Ir-Reġistratur

(L-isem tal-Qorti kompetenti)

Il-Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta VLT 2000

MALTA

Il-korrispondenza li għandha x'taqsam mal-Qrati ta' Għawdex għandha tkun indirizzata lil:

Ir-Reġistratur

(L-isem tal-Qorti kompetenti)

Il-Qrati tal-Ġustizzja

Il-Pjazza Katidral

Ir-Rabat

Għawdex

MALTA

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti tal-Maġistrati (Malta)

It-Tribunal għal Talbiet Żgħar

Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) li sservi kemm bħala ġuriżdizzjoni superjuri kif ukoll bħala ġuriżdizzjoni inferjuri

Il-korrispondenza kollha għandha tkun indirizzata lil:

Ir-Reġistratur

(L-isem tal-Qorti kompetenti)

Il-Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta VLT 2000

MALTA

Il-korrispondenza li għandha x'taqsam mal-Qrati ta' Għawdex għandha tkun indirizzata lil:

Ir-Reġistratur

(L-isem tal-Qorti kompetenti)

Il-Qrati tal-Ġustizzja

Il-Pjazza Katidral

Ir-Rabat

Għawdex

MALTA

Il-proċedura ta' rieżami kif stipulat fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Il-preżentata tal-applikazzjoni u l-forom l-oħra msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 fir-reġistru tal-qorti kompetenti, jew l-applikazzjoni u formoli oħra li jintbagħtu bil-posta lir-reġistru tal-qorti kompetenti.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-konvenut għal rieżami din trid issir bil-Malti mill-konvenut innifsu fir-reġistru tal-qorti kompetenti.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Il-Malti u l-Ingliż


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 14/07/2016