Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen maksamismääräys - Alankomaat


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 2 §:

Asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään tuomioistuimelle. Jos asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä ei ole suurempi kuin siviiliprosessilain 93 §:n a kohdan mukainen määrä tai jos kyse on kyseisen pykälän c  kohdan mukaisesta tapauksesta, hakemuksen käsittelee ja siitä tekee päätöksen alemman oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (kantonrechter).

Hakemus on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 9 §:

1. Asetuksen mukaisessa merkityksessä täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun eurooppalaisen maksamismääräyksen tapauksessa vastaaja voi pyytää määräyksen uudelleen tutkimista täytäntöönpanokelpoisen eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneessa tuomioistuimessa asetuksen 20 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituista syistä.

2. Pyyntö on lähetettävä

a. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon täytäntöönpanokelpoisesta maksamismääräyksestä,

b. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun kyseisessä kohdassa tarkoitetut perusteet ovat lakanneet olemasta voimassa,

c. kun on kysymys asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, neljän viikon kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon kyseisen kohdan mukaisesta syystä uudelleen tutkimiseen.

3. Uudelleen tutkimista koskevan pyynnön esittämiseen ei tarvita lakimiestä.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Alankomaiden siviiliprosessilain (siviiliprosessilain 33 §) mukaan eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan toimittaa sähköisesti, jos se on sallittua tuomioistuimen menettelysäännöissä. Tällä hetkellä yksikään tuomioistuin ei tarjoa tätä mahdollisuutta. Hakemuksen toimittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavilla tavoilla:

- postitse

- toimittamalla se tuomioistuimen kansliaan.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan täytäntöönpanolain 8 §:n 2 momentti:

2. Toisen jäsenvaltion tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseksi julistama eurooppalainen maksamismääräys on annettava hollannin kielellä tai käännettävä hollannin kielelle asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/04/2016