Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai fizetési meghagyás - Lengyelország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A hatáskörrel rendelkező bíróságok a járásbíróságok (sądy rejonowe) és a regionális bíróságok (sądy okręgowe), ezek területi és tárgyi illetékességét a polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény (Kodeks postępowania cywilnego) (Hivatalos Lap 2014., módosított 101. tétel) határozza meg. A tárgyi illetékességet a polgári perrendtartás 50516cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 16., 17. és 461(11) cikke, a területi illetékességet pedig 50516 cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 27–46., valamint 461(1). cikke határozza meg.

A rendelet 22. cikke szerinti (a végrehajtás megtagadása) megtagadás iránti kérelmeket a polgári perrendtartás 115323 cikkének (1) bekezdése értelmében az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális bírósághoz kell benyújtani, vagy, ha ilyen bíróság nincs, ahhoz a regionális bírósághoz, amelynek illetékességi területén a végrehajtás folytatni kell vagy az már folyamatban van. A polgári perrendtartás 115323 cikkének (3) bekezdése értelmében a kérelmezőnek a bíróság által megállapított határidőn belül lehetősége van kifejteni az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A rendelet 23. cikkének megfelelően (a végrehajtás felfüggesztése vagy korlátozása) az illetékes járásbíróság az adós kérelmére, a polgári perrendtartás 115320 cikkének (1) bekezdése alapján felfüggesztheti az európai fizetési meghagyás alapján folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Szintén az adós kérelmére e bíróság a végrehajtási eljárást biztosítási intézkedésekre korlátozhatja, vagy a végrehajtást megfelelő biztosíték nyújtásától teheti függővé.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően az adós védelme abban nyilvánul meg, hogy a bíróság módosítja az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtására nyitva álló határidőt. Ezt a területet a polgári perrendtartásról szóló törvény Első része VI. címének 5. fejezete szabályozza (A határidők be nem tartása és azok módosításának szabályai) (167–172. cikk). E rendelkezések értelmében a határidő módosítása iránti kérelmet írásban, a mulasztás okának megszűnésétől számított egy héten belül kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely az eljárásra illetékes volt. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a kérelmet alátámasztó okokat. A határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a félnek el kell végeznie az európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelem előterjesztésére irányuló eljárási cselekményeket is. A határidő elmulasztásától számított egy év eltelte után határidőmódosításra csak kivételes esetben van lehetőség. Főszabály szerint a határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásának az eljárás folytatása vagy a végrehajtás tekintetében nincs felfüggesztő hatálya.

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének tekintetében a polgári perrendtartás 50520 cikkének rendelkezései alkalmazandók. A kérelemnek meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó előírásoknak és meg kell jelölni benne az európai fizetési meghagyás megsemmisítésének indokait. A megsemmisítés iránti kérelem elbírálására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az európai fizetési meghagyás megsemmisítése előtt a bíróság a kérelmezőt meghallgatja vagy írásbeli nyilatkozattételre hívja fel.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy ilyen eljárásban egyéb kérelem csak írásban terjeszthető elő. A dokumentumokat az illetékes bírósághoz személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti elfogadott nyelv a lengyel.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 02/04/2019