Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Švédsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu podané ve Švédsku jsou posuzovány Švédským úřadem pro výkon soudních rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádosti o přezkum jsou posuzovány odvolacím soudem (hovrätt) (§ 13 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu). Pokud je žádosti vyhověno, odvolací soud zároveň rozhodne, že Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí provede opětovné posouzení.

Další informace o těchto otázkách je možné získat u Švédského úřadu pro výkon soudních rozhodnutí (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kronofogden.se)

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu musejí být v zásadě podávány v písemné formě. Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí může rozhodnout, že je možné podávat návrhy v elektronické formě (§ 4 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

U žádostí na výkon evropských platebních rozkazů ve Švédsku, které byly v jiném členském státě prohlášeny za vykonatelné, musí být platební rozkaz přeložen do švédštiny nebo angličtiny (§ 10 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/11/2020