Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europees betalingsbevel - Zweden


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Een in Zweden ingediend verzoek om een Europees betalingsbevel wordt behandeld door de Kronofogdemyndigheten (de 'Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie'; artikel 2 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Verzoeken om heroverweging worden behandeld door het hovrätt (hof van beroep; artikel 13 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure). Indien een verzoek wordt ingewilligd, beslist het hof van beroep tegelijkertijd dat de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie wordt belast met de herbeoordeling.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie (De link wordt in een nieuw venster geopend.www.kronofogden.se)

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoeken om een Europees betalingsbevel moeten in principe worden ingediend op papieren drager. De Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie kan beslissen dat verzoeken moeten worden ingediend via een medium dat het gebruik van automatische gegevensverwerking mogelijk maakt (artikel 4 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Wanneer in Zweden een verzoek om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel dat in een andere lidstaat uitvoerbaar is verklaard, wordt ingediend, moet het betalingsbevel worden vertaald in het Zweeds of het Engels (artikel 10 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/11/2020