Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejski nakaz zapłaty - Szwecja


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składane w Szwecji są rozpatrywane przez szwedzki urząd komorniczy (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 ustawy o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wnioski o ponowne zbadanie rozpatruje sąd apelacyjny (hovrätt) (§ 13 ustawy o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty). Jeżeli sąd apelacyjny rozpatrzy wniosek pozytywnie, postanawia jednocześnie, że szwedzki urząd komorniczy rozpatrzy sprawę ponownie.

Bardziej szczegółowych informacji w powyższych kwestiach udziela szwedzki urząd komorniczy (Link otworzy się w nowym okniewww.kronofogden.se)

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu należy zasadniczo składać w formie papierowej. Szwedzki urząd komorniczy może zdecydować, że wnioski należy składać na nośniku umożliwiającym wykorzystanie automatycznego przetwarzania zawartych w nich danych (§ 4 rozporządzenia o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

W przypadku wniosków o wykonanie w Szwecji europejskich nakazów zapłaty uznanych za wykonalne w innym państwie członkowskim nakaz zapłaty musi być przetłumaczony na język szwedzki lub angielski (§ 10 rozporządzenia o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020