Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής - Σλοβενία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια είναι τα τοπικά και τα περιφερειακά δικαστήρια (okrajna sodišča και okrožna sodišča).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αρμόδια για τη διαδικασία επανεξέτασης και για την εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού είναι τα τοπικά και τα περιφερειακά δικαστήρια.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Η επικοινωνία με τα δικαστήρια γίνεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλα μέσα της τεχνολογίας των επικοινωνιών, με απευθείας επίδοση στο δικαστήριο ή με επίδοση από πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με την επίδοση εγγράφων (εμπορικός πάροχος) [άρθρο 105 στοιχείο β) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο εξής: ZPP, Uradni list Republike Slovenije (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στο εξής: UL RS), τεύχη 73/07 – επίσημη ενοποιημένη έκδοση, 45/08 – νόμος περί διαιτησίας (ZArbit), 45/08, 111/08 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΑΣΔ) 57/09 – ΑΣΔ 12/10 – ΑΣΔ 50/10 – ΑΣΔ 107/10 – ΑΣΔ 75/12 – ΑΣΔ 40/13 – ΑΣΔ 92/13 – ΑΣΔ 10/14 – ΑΣΔ και 48/15 – ΑΣΔ αριθ. 73 της 13.8.2007, σ. 10425].

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα σλοβενικά και οι δύο εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται επίσημα από τα δικαστήρια στις περιοχές στις οποίες ζουν οι αντίστοιχες εθνικές κοινότητες (άρθρα 6 και 104 ZPP). Οι εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες είναι τα ιταλικά και τα ουγγρικά.

Οι εθνοτικά μεικτές περιοχές ορίζονται στον νόμο για την ίδρυση των δήμων και την οριοθέτηση των συνόρων τους (UL RS, τεύχη 108/06 - επίσημη ενοποιημένη έκδοση, και 11/09, εφεξής: νόμος ZUODNO). Το άρθρο 5 του νόμου ZUODNO ορίζει τα εξής: «Εθνοτικά μεικτές περιοχές δυνάμει του παρόντος νόμου είναι εκείνες οι οποίες ορίζονται ως τέτοιες από το ισχύον καταστατικό των δήμων Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola και Piran.»


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2017