Formuláře evropského platebního rozkazu


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1896/2006.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, umožňuje věřitelům vymáhat nesporné občanské a obchodní nároky prostřednictvím jednotného řízení, v rámci něhož se využívají standardní formuláře.

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

Evropský platební rozkaz vydávají soudy s výjimkou Maďarska, kde jsou k řízení o evropském platebním rozkazu příslušní notáři (občanskoprávní notáři).

Řízení nevyžaduje účast při soudním jednání. Žalobce pouze podá návrh a poté už nemusí do řízení zasahovat. Žádné další formality či zásahy ze strany žalobce nejsou zapotřebí.

Nařízení stanoví sedm standardních formulářů, které byly nahrazeny nařízením Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012.
Upozorňujeme, že od 14. července 2017 se začal používat pozměněný formulář návrhu (formulář A). Najdete jej zde.
Důležité změny se týkají pouze dodatku 2 a odrážejí změny v řízení o evropském platebním rozkazu, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017.
Na základě této změny může žalobce v případě, že žalovaný podá odpor proti platebnímu rozkazu, převést věc do evropského řízení o drobných nárocích, a pokračovat tak v řešení nároku. Předpokladem je, že nárok splňuje požadavky stanovené pro řízení o drobných nárocích.

Vezměte prosím na vědomí, že průvodce nezohledňuje dvě změny, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017. První změna přidává možnost pokračovat v řízení v případě podání odporu v souladu s pravidly nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Druhá změna rozšiřuje působnost evropského řízení o drobných nárocích na nároky v hodnotě do 5 000 EUR.

Další informace v tomto ohledu naleznete v novém znění článku 17 nařízení a článku 2 nařízení (ES) č. 861/2007 ve znění nařízení (EU) 2015/2421.

Související odkaz

Upozorňujeme, že uvedený průvodce neodráží změnu, která vstoupila v platnost 14. července 2017 a která přidává možnost pokračovat v řízení v případě, že je podán odpor v souladu s nařízením (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Další příslušné informace naleznete v aktuálním znění článku 17 uvedeného nařízení.

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Pokud máte zájem o další informace, navštivte  naši stránku věnovanou Evropskému platebnímu rozkazu.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • Formulář A - Návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář B - Žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář C - Návrh žalobci na změnu návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář D - Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář E - Evropský platební rozkaz
  • v jazyce: čeština
 • Formulář F - Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář G - Prohlášení o vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 20/01/2023