Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas aizsardzības rīkojums

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Tiesu iestāžu aizsardzība, kas piedāvāta personai, kura cietusi no vardarbības un uzmākšanās, var tikt nodrošināta arī citās ES dalībvalstīs.


Tiesības turpināt izmantot aizsardzības pasākumus, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Lai efektīvi aizsargātu personas, kas cietušas no vardarbības un uzmākšanās, valsts iestādes bieži piešķir tiem īpašus pasākumus (ierobežojumu, ierobežojumu vai tamlīdzīgu aizsardzības rīkojumu), kas palīdz novērst turpmāku agresiju vai pretuzbrukumus no likumpārkāpēja puses. Ja jums par labu ir izdots aizsardzības rīkojums kādā dalībvalstī, jūs varētu vēlēties turpināt izmantot šo aizsardzību, pārceļoties vai ceļojot uz citu dalībvalsti. Šajā nolūkā ES ir ieviesusi aizsardzības pasākumu savstarpējas atzīšanas mehānismu.

Valstu aizsardzības pasākumi var būt civila, krimināltiesiska vai administratīva rakstura, un to ilgums, apjoms un pieņemšanas procedūras dalībvalstīs ir atšķirīgas. Ņemot vērā, ka civiltiesību un krimināltiesību pasākumu atzīšanai ES tiesībās ir atšķirīgi juridiskie pamati, bija nepieciešami divi atsevišķi tiesību akti, lai nodrošinātu trīs visizplatītāko aizsardzības pasākumu apriti Eiropas Savienībā. Aizsardzības rīkojumi, kuriem piemērojama direktīva un regula, attiecas uz situācijām, kad jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam (vai potenciālajam cietušajam) par labu nosaka aizliegumu vai konkrētus noteikumus, kas regulē personas, kas rada apdraudējumu, tiesības piekļūt konkrētām vietām, kontaktēties ar jums vai tuvoties jums.

Saite atveras jaunā logāDirektīvā 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EPO) ir noteikts mehānisms, kas ļauj atzīt aizsardzības rīkojumus, kuri izdoti kā krimināltiesību akti starp dalībvalstīm.

Ja jums par labu kādā dalībvalstī krimināltiesību ietvaros ir izdots aizsardzības rīkojums, jūs varat pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Aizsardzība būtu jāpiešķir, izmantojot jaunu aizsardzības pasākumu, ko pieņēmusi dalībvalsts, uz kuru jūs ceļosiet vai uz kuru pārceļaties, izmantojot vienkāršotu un paātrinātu procedūru.

Tomēr, ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat izmantot Saite atveras jaunā logā Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, kas izveido mehānismu, kas ļauj tieši atzīt aizsardzības rīkojumus, kuri izdoti kā civiltiesību pasākumi starp dalībvalstīm.

Tāpēc, ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, saņemot Saite atveras jaunā logāapliecību, kas apliecina jūsu tiesības, un uzrādot to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Direktīvu un regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāris.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019