Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski nalog za zaštitu

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Sudska zaštita za žrtve nasilja i uznemiravanja može se provoditi u drugim državama članicama EU-a.


Pravo na nastavak primjene zaštitnih mjera u slučaju selidbe u drugu državu članicu

Kako bi učinkovito zaštitile žrtve nasilja i uznemiravanja, nacionalna tijela im često dodjeljuju posebne mjere (zabranu pristupa, udaljavanje ili sličan nalog za zaštitu) kojima se pomaže spriječiti počinitelja nasilja ili napad. Ako vam je odobrena zaštitna mjera u jednoj državi članici, možda se želite koristiti tom zaštitom u slučaju selidbe ili putovanja u drugu državu članicu. U tu je svrhu EU uspostavio mehanizam za uzajamno priznavanje zaštitnih mjera.

Nacionalne mjere zaštite mogu biti građanske, kaznene ili administrativne prirode, a njihovo trajanje, područje primjene i postupci donošenja razlikuju se među državama članicama. Zbog različitih pravnih osnova u zakonodavstvu EU-a za uzajamno priznavanje građanskopravnih i kaznenopravnih mjera bilo je potrebno uspostaviti dva odvojena instrumenta za osiguravanje izvješćivanja o trima najčešćim zaštitnim mjerama unutar EU-a. Zaštitne mjere obuhvaćene Direktivom i Uredbom tiču se situacija u kojima se vi kao žrtva ili moguća žrtva zločina koristite zabranom kontaktiranja, prilaženja ili ograničavanja narušavanja određenog prostora od osobe koja predstavlja prijetnju.

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektivom 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu uspostavlja se mehanizam kojim se omogućuje priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao kaznenopravne mjere među državama članicama.

Ako ste korisnik kaznenopravne zaštitne mjere izdane u jednoj državi članici, možete zatražiti europski nalog za zaštitu.

Zaštitu bi trebalo dodijeliti novom mjerom zaštite koju je donijela država članica u koju putujete ili se selite nakon pojednostavljenog i ubrzanog postupka.

Međutim, ako imate pravo na građanskopravni nalog za zaštitu izdan u državi članici vašeg boravišta, možete se Poveznica se otvara u novom prozoru koristiti Uredbom (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima kojom se uspostavlja mehanizam kojim se omogućuje izravno priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao građanskopravne mjere među državama članicama.

Stoga ako ste korisnik građanskopravne zaštitne mjere izdane u državi članici u kojoj imate boravište, možete se izravno pozvati na nju u drugim državama članicama tako da nadležnim tijelima predočite Poveznica se otvara u novom prozorupotvrdu kojom se potvrđuju vaša prava.

Direktiva i Uredba primjenjuju se od 11. siječnja 2015..


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Última actualización: 01/10/2019