Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen suojelumääräys

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Väkivallan ja häirinnän uhrille myönnetty oikeudellinen suojelu voidaan panna täytäntöön myös muissa EU-maissa.


Oikeus jatkaa suojelua, kun muuttaa toiseen jäsenvaltioon

Kansalliset viranomaiset voivat monissa tapauksissa määrätä erityisistä suojelutoimenpiteistä (lähestymiskielto tai vastaava suojelumääräys) uhrin suojelemiseksi väkivallalta ja häirinnältä (erityisesti lähisuhdeväkivallalta ja vainoamiselta). Näiden toimenpiteiden avulla voidaan estää tekijää jatkamasta väkivaltaista käyttäytymistään.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys, voi hakea suojelun jatkamista, kun hän muuttaa tai matkustaa toiseen jäsenvaltioon. Tätä varten EU:ssa on käytössä järjestelmä suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista varten.

Kansalliset suojelutoimenpiteet voivat olla luonteeltaan yksityis-, rikos- tai hallinto-oikeudellisia. Niiden kestossa, laajuudessa ja hyväksymismenettelyissä on jäsenvaltiokohtaisia eroja.

Koska EU:n lainsäädännössä säädetään erikseen yksityisoikeudellisten ja rikosoikeudellisten toimenpiteiden tunnustamisesta, kolmen tavallisimman EU:ssa käytössä olevan suojelutoimenpiteen vastavuoroisen tunnustamisen varmistamiseksi tarvittiin kaksi eri säädöstä. Näissä säädöksissä tarkoitetut suojelumääräykset koskevat tilanteita, joissa uhkaa aiheuttavaa henkilöä kielletään oleskelemasta tietyissä paikoissa sekä ottamasta yhteyttä rikoksen uhriin tai potentiaaliseen uhriin ja lähestymästä häntä tai rajoitetaan tällaista oleskelua ja yhteydenpitoa.

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaandirektiivillä 2011/99/EU luodaan mekanismi, jonka avulla rikosoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa eri jäsenvaltioiden välillä. Eurooppalaista suojelumääräystä voi hakea henkilö, jonka hyväksi on jossakin jäsenvaltiossa annettu suojelumääräys rikosasiassa. Jäsenvaltion, johon suojeltava henkilö matkustaa tai muuttaa, olisi hyväksyttävä tällainen määräys yksinkertaistetulla ja nopeutetulla menettelyllä.

Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 11. tammikuuta 2015.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettuun Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetukseen (EU) N:o 606/2013, jolla luodaan mekanismi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden tunnustamiseksi sellaisenaan jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille Linkki avautuu uuteen ikkunaantodistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2019