Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: gera

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Il-protezzjoni ġudizzjarja li tingħata lill-vittma ta’ vjolenza u fastidju tista’ tiġi eżegwita f’pajjiżi oħra tal-UE.


Id-dritt li wieħed ikompli jibbenefika minn miżuri protettivi meta jġorr minn Stat Membru għal ieħor

Sabiex jiġu protetti b’mod effettiv il-vittmi ta’ vjolenza u fastidju, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ spiss jagħtuhom miżuri speċifiċi (trażżin, preskrizzjoni jew ordni ta’ protezzjoni simili) li jgħinu biex tiġi evitata aktar aggressjoni jew attakk mill-ġdid mill-ħati. Jekk tingħata ordni ta’ protezzjoni fi Stat Membru huwa probabbli li tkun tixtieq tkompli tibbenefika minn din il-protezzjoni meta ġġorr jew tivvjaġġa lejn Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan, l-UE stabbiliet mekkaniżmu għar-rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta’ protezzjoni.

Il-miżuri ta’ protezzjoni nazzjonali jistgħu jkunu ta’ natura ċivili, kriminali jew amministrattiva u t-tul tagħhom, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-proċeduri ta’ adozzjoni tagħhom ivarjaw fost l-Istati Membri. Minħabba bażijiet ġuridiċi separati fil-liġi tal-UE għar-rikonoxximent reċiproku tal-miżuri tad-dritt ċivili u l-miżuri tad-dritt kriminali, kien hemm bżonn ta’ żewġ strumenti separati biex tkun żgurata ċ-ċirkolazzjoni tat-tliet tipi l-aktar komuni ta’ miżuri protettivi fl-UE. Ordnijiet protettivi koperti mid-Direttiva u r-Regolament jikkonċernaw sitwazzjonijiet fejn inti, bħala vittma jew vittma potenzjali ta’ delitt, tibbenefika minn projbizzjoni jew regolazzjoni tad-dħul f’ċerti postijiet, tkun ikkuntattjat jew avviċinat minn persuna li tikkawżalek riskju.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni (UEP) tistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti r-rikonoxximent ta’ ordnijiet ta’ protezzjoni maħruġa bħala miżura ta’ liġi kriminali bejn l-Istati Membri.

Jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni f’materji kriminali maħruġa fi Stat Membru tista’ titlob Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni.

Il-protezzjoni għandha tingħata permezz ta’ miżura ta’ protezzjoni ġdida adottata mill-Istat Membru fejn se tivvjaġġa jew tiċċaqlaq biex issegwi proċedura simplifikata u aċċellerata.

Madankollu, jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni tal-liġi ċivili maħruġa fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek tista’ tuża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida r-Regolament (UE) Nru 606/2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili, li jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti rikonoxximent dirett ta’ ordnijiet ta’ protezzjoni maħruġa bħala miżura tal-liġi ċivili bejn l-Istati Membri.

Għalhekk jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni skont id-dritt ċivili fl-Istat Membru ta’ residenza tiegħek int tkun tista’ tapplikah direttament fi Stati Membri oħrajn billi tikseb Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċertifikat u tippreżentah lill-awtoritajiet rilevanti li jiċċertifikaw id-drittijiet tiegħek.

Id-Direttiva u r-Regolament japplikaw mill-11 ta’ Jannar 2015.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2019