Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europees beschermingsbevel

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


De rechtsbescherming die wordt geboden aan een slachtoffer van geweld en intimidatie kan in andere EU-landen worden afgedwongen.


Het recht om de door beschermingsmaatregelen geboden bescherming te blijven genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist

Om slachtoffers van geweld en intimidatie doeltreffend te beschermen, verlenen de nationale autoriteiten hun vaak specifieke maatregelen (verbod, verbod of soortgelijk beschermingsbevel) die verdere agressie of aanranding van de dader helpen voorkomen. Indien u een beschermingsbevel hebt gekregen in een lidstaat, kunt u die bescherming willen blijven genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist of naar een andere lidstaat reist. Daartoe heeft de EU een mechanisme ingesteld voor de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen.

Nationale beschermingsmaatregelen kunnen van civiele, strafrechtelijke of administratieve aard zijn en de duur, het toepassingsgebied en de procedures van vaststelling ervan variëren van lidstaat tot lidstaat. Aangezien er in het EU-recht afzonderlijke rechtsgrondslagen zijn voor de wederzijdse erkenning van civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, dienden er twee afzonderlijke instrumenten te worden vastgesteld om het vrije verkeer van de drie meest courante soorten beschermingsmaatregelen in de EU te waarborgen. De onder de richtlijn en de verordening vallende beschermingsbevelen hebben betrekking op situaties waarin u als slachtoffer of potentieel slachtoffer van misdrijven profiteert van een verbod op of een regeling inzake het betreden van bepaalde plaatsen en het contact opnemen of benaderd worden door de persoon van wie de dreiging uitgaat.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (EOB) voorziet in een mechanisme voor de erkenning van als strafrechtelijke maatregel tussen de lidstaten uitgevaardigde beschermingsbevelen.

Indien u in een lidstaat een strafrechtelijk beschermingsbevel heeft verkregen, kunt u verzoeken om een Europees beschermingsbevel.

De bescherming moet worden verleend door middel van een nieuwe beschermingsmaatregel die is vastgesteld door de lidstaat waaraan u reist of naar aanleiding van een vereenvoudigde en versnelde procedure reist.

Indien u echter gebruik maakt van een in de lidstaat van uw woonplaats uitgevaardigd beschermingsbevel voor het burgerlijk recht, kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend. Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken gebruiken, waarin een mechanisme wordt ingesteld voor de rechtstreekse erkenning van als civielrechtelijke maatregel tussen de lidstaten uitgevaardigde beschermingsbevelen.

Als u dus gebruik maakt van een in de lidstaat van uw woonplaats uitgevaardigd beschermingsbevel voor het burgerlijk recht, kunt u dat recht rechtstreeks inroepen in andere lidstaten door De link wordt in een nieuw venster geopend.een certificaat te verkrijgen en het aan de betrokken autoriteiten voor te leggen waarin uw rechten worden bevestigd.

De richtlijn en de verordening zijn van toepassing met ingang van 11 januari 2015.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2019