Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas aizsardzības rīkojums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu iestāžu aizsardzība, kas piedāvāta personai, kura cietusi no vardarbības un uzmākšanās, var tikt nodrošināta arī citās ES dalībvalstīs.


Tiesības turpināt izmantot aizsardzības pasākumus, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Lai jūs kā cietušo (jo īpaši tas attiecas uz cietušajiem no dažāda veida vardarbības ģimenē un vajāšanas) efektīvi aizsargātu no vardarbības un aizskaršanas, valsts iestādes var jums par labu noteikt īpašus pasākumus (atturēšanās, aizlieguma vai līdzīgu aizsardzības rīkojumu), kas palīdz novērst turpmāku agresiju vai turpmāku uzbrukumu no pārkāpēja puses. Ja jums par labu ir izdots aizsardzības rīkojums kādā dalībvalstī, jūs varētu vēlēties turpināt izmantot šo aizsardzību, pārceļoties vai ceļojot uz citu dalībvalsti. Lai to panāktu, ES ievieš mehānismu aizsardzības pasākumu savstarpējai atzīšanai.

Valsts aizsardzības pasākumi pēc būtības var būt civiltiesiski, krimināltiesiski vai administratīvi tiesiski, un to ilgums, apjoms un pieņemšanas procedūras dalībvalstīs atšķiras. Ņemot vērā, ka civiltiesību un krimināltiesību pasākumu atzīšanai ES tiesībās ir atšķirīgi juridiskie pamati, bija nepieciešami divi atsevišķi tiesību akti, lai nodrošinātu trīs visizplatītāko aizsardzības pasākumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Aizsardzības rīkojumi, kuriem piemērojama direktīva un regula, attiecas uz situācijām, kad jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam (vai potenciālajam cietušajam) par labu nosaka aizliegumu vai konkrētus noteikumus, kas regulē personas, kas rada apdraudējumu, tiesības piekļūt konkrētām vietām, kontaktēties ar jums vai tuvoties jums.

Ar Saite atveras jaunā logāDirektīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EAR) ir izveidots mehānisms krimināltiesību ietvaros izdoto aizsardzības rīkojumu atzīšanai starp dalībvalstīm.

Ja jums par labu kādā dalībvalstī krimināltiesību ietvaros ir izdots aizsardzības rīkojums, jūs varat pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Aizsardzība būtu jāpiešķir kā jauns aizsardzības pasākums, ko vienkāršotā un paātrinātā procedūrā pieņem dalībvalsts, uz kuru jūs ceļosiet vai pārcelsieties.

Dalībvalstīm ir jāievieš direktīvas noteikumi savos valsts tiesību aktos līdz 2015. gada 11. janvārim.

Savukārt, ja jums par labu jūsu dzīvesvietas dalībvalstī ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat izmantot Saite atveras jaunā logāRegulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, ar ko izveido mehānismu, kurš ļauj dalībvalstīm tieši atzīt civiltiesiskus aizsardzības rīkojumus.

Tāpēc, ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, saņemot Saite atveras jaunā logāapliecību, kas apliecina jūsu tiesības, un uzrādot to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāra.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/01/2019