Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky ochranný príkaz

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Súdnu ochranu ponúknutú pre obeť násilia a obťažovania je možné vykonať aj v iných krajinách EÚ.


Právo aj naďalej využívať ochranné opatrenia pri presťahovaní sa do iného členského štátu

V záujme účinnej ochrany obetí násilia a obťažovania im vnútroštátne orgány často udeľujú osobitné opatrenia (zákaz, zákaz alebo podobný ochranný príkaz), ktoré pomáhajú predchádzať ďalšej agresii alebo útoku zo strany páchateľa. Ak Vám bol v jednom z členských štátov priznaný ochranný príkaz, je možné, že si prajete využívať túto ochranu aj naďalej pri presťahovaní sa alebo vycestovaní do iného členského štátu. Na tento účel EÚ zaviedla mechanizmus vzájomného uznávania ochranných opatrení.

Vnútroštátne ochranné opatrenia môžu mať civilný, trestný alebo administratívny charakter a ich trvanie, rozsah a postupy prijímania sa medzi členskými štátmi líšia. Vzhľadom na to, že v oblasti práva EÚ existujú rôzne právne základy pre vzájomné uznávanie občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, na zabezpečenie obehu troch najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ boli potrebné dva samostatné nástroje. Ochranné príkazy, na ktoré sa vzťahuje smernica a nariadenie, sa týkajú situácií, keď ako obeť alebo potenciálna obeť trestnej činnosti ťažíte z toho, že osoba predstavujúca riziko má zakázaný alebo obmedzený vstup na určité miesta a styk s Vami alebo priblíženie sa k Vám.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernicou 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze sa zriaďuje mechanizmus umožňujúci uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie trestného práva medzi členskými štátmi.

Ak disponujete ochranným príkazom v trestnej veci, ktorý bol vydaný v jednom z členských štátov, môžete si požiadať o európsky ochranný príkaz.

Ochrana by sa mala udeliť prostredníctvom nového ochranného opatrenia prijatého členským štátom, do ktorého cestujete alebo sa presťahujete na základe zjednodušeného a zrýchleného postupu.

Ak však máte nárok na občianskoprávny ochranný príkaz vydaný v členskom štáte vášho bydliska, môžete použiť Odkaz sa zobrazí v novom okne nariadenie (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach, v ktorom sa stanovuje mechanizmus umožňujúci priame uznanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie občianskeho práva medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po získaní Odkaz sa zobrazí v novom okneosvedčenia a jeho predložení príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Smernica a nariadenie sa uplatňujú od 11. januára 2015.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Lapa atjaunināta: 01/10/2019