Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský ochranný příkaz

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Soudní ochranu poskytnutou oběti násilí a obtěžování lze vykonat v jiných zemích EU.


Právo využívat i nadále ochranných opatření při stěhování do jiného členského státu

Aby bylo možné účinně chránit oběti násilí a obtěžování, vnitrostátní orgány jim často poskytují konkrétní opatření (omezující, znemožňující nebo podobný ochranný příkaz), které pomáhají zabránit dalšímu napadení nebo opětovnému útoku ze strany pachatele. Pokud byl v některém členském státě vydán ochranný příkaz na váš návrh, můžete chtít i nadále využívat jeho ochrany při stěhování či cestování do jiného členského státu. Za tímto účelem zavedla EU mechanismus pro vzájemné uznávání ochranných opatření.

Vnitrostátní ochranná opatření mohou být občanskoprávní, trestní nebo správní povahy a jejich trvání, rozsah působnosti a postupy přijímání se mezi členskými státy liší. Jelikož v právních předpisech EU existují různé právní základy pro vzájemné uznávání občanskoprávních a trestněprávních opatření, byly v zájmu zajištění oběhu tří nejběžnějších druhů ochranných opatření v rámci EU nutné dva samostatné nástroje. Ochranné příkazy, na které se vztahuje daná směrnice a nařízení, se týkají situací, v nichž vy jakožto oběť nebo potenciální oběť trestného činu jste chráněni tím, že osoba, která představuje nebezpečí, má zakázán nebo omezen vstup do určitých míst a zákaz setkávání s vaší osobou a navazování kontaktů s vámi.

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu zavádí mechanismus umožňující uznávání ochranných příkazů vydaných jako opatření v oblasti trestního práva mezi členskými státy.

Chrání-li vás ochranný příkaz vydaný v rámci trestního práva v jednom členském státě, můžete požádat o evropský ochranný příkaz.

Ochrana by měla být poskytována prostřednictvím nového ochranného opatření přijatého členským státem, do kterého přejete nebo se chystáte na základě zjednodušeného nebo zrychleného řízení.

Pokud však můžete využít civilní ochranný příkaz vydaný v členském státě vašeho bydliště, můžete použít Odkaz se otevře v novém okně. nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, které stanoví mechanismus umožňující přímé uznávání ochranných příkazů vydaných jako opatření občanského práva mezi členskými státy.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to získáním Odkaz se otevře v novém okně.osvědčení a jeho předložením příslušným orgánům k doložení vašich práv.

Směrnice a nařízení se použijí ode dne 11. ledna 2015.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Última atualização: 01/10/2019