Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen suojelumääräys

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Väkivallan ja häirinnän uhrille myönnetty oikeudellinen suojelu voidaan panna täytäntöön myös muissa EU-maissa.


Oikeus saada suojelua, kun muuttaa toiseen jäsenvaltioon

Jotta väkivallan ja häirinnän uhreja voidaan suojella tehokkaasti, kansalliset viranomaiset myöntävät usein heille erityisiä toimenpiteitä (liikkumisen rajoittaminen, kieltäminen tai vastaava suojelumääräys), joiden avulla voidaan estää rikoksentekijän aggressiivisuus tai pahoinpitely. Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys, voi hakea suojelun jatkamista, kun hän muuttaa tai matkustaa toiseen jäsenvaltioon. Tätä varten EU on ottanut käyttöön mekanismin suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista varten.

Kansalliset suojelutoimenpiteet voivat olla luonteeltaan siviili-, rikos- tai hallinto-oikeudellisia, ja niiden kesto, soveltamisala ja menettelyt vaihtelevat jäsenvaltioittain. Koska EU:n lainsäädännössä säädetään erikseen yksityisoikeudellisten ja rikosoikeudellisten toimenpiteiden tunnustamisesta, kolmen tavallisimman EU:ssa käytössä olevan suojelutoimenpiteen vastavuoroisen tunnustamisen varmistamiseksi tarvittiin kaksi eri säädöstä. Näissä säädöksissä tarkoitetut suojelumääräykset koskevat tilanteita, joissa uhkaa aiheuttavaa henkilöä kielletään oleskelemasta tietyissä paikoissa sekä ottamasta yhteyttä rikoksen uhriin tai potentiaaliseen uhriin ja lähestymästä häntä tai rajoitetaan tällaista oleskelua tai yhteydenpitoa.

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetullaLinkki avautuu uuteen ikkunaan direktiivillä 2011/99/EU luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan tunnustaa rikosoikeuden alalla jäsenvaltioiden välillä annetut suojelumääräykset.

Eurooppalaista suojelumääräystä voi hakea henkilö, jonka hyväksi on jossakin jäsenvaltiossa annettu suojelumääräys rikosasiassa.

Suojelua olisi myönnettävä uudella suojelutoimenpiteellä, jonka jäsenvaltio, johon hän matkustaa, hyväksyy yksinkertaistetun ja nopeutetun menettelyn mukaisesti.

Jos henkilö kuitenkin hyötyy asuinvaltiossaan annetusta suojelumääräyksestä, hän voi soveltaa Linkki avautuu uuteen ikkunaan yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua asetusta (EU) N:o 606/2013, jolla luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan suoraan tunnustaa yksityisoikeuden mukaisesti annetut suojelumääräykset jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille Linkki avautuu uuteen ikkunaantodistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Direktiiviä ja asetusta sovelletaan 11. tammikuuta 2015.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Última atualização: 01/10/2019