Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: boa

Considera que esta tradução foi útil?


Il-protezzjoni ġudizzjarja li tingħata lill-vittma ta’ vjolenza u fastidju tista’ tiġi eżegwita f’pajjiżi oħra tal-UE.


Id-dritt li wieħed ikompli jibbenefika minn miżuri protettivi meta jġorr minn Stat Membru għal ieħor

Sabiex jiġu protetti b’mod effettiv il-vittmi ta’ vjolenza u fastidju, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ spiss jagħtuhom miżuri speċifiċi (trażżin, preskrizzjoni jew ordni ta’ protezzjoni simili) li jgħinu biex tiġi evitata aktar aggressjoni jew attakk mill-ġdid mill-ħati. Jekk tingħata ordni ta’ protezzjoni fi Stat Membru huwa probabbli li tkun tixtieq tkompli tibbenefika minn din il-protezzjoni meta ġġorr jew tivvjaġġa lejn Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan, l-UE stabbiliet mekkaniżmu għar-rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta’ protezzjoni.

Il-miżuri ta’ protezzjoni nazzjonali jistgħu jkunu ta’ natura ċivili, kriminali jew amministrattiva u t-tul tagħhom, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-proċeduri ta’ adozzjoni tagħhom ivarjaw fost l-Istati Membri. Minħabba bażijiet ġuridiċi separati fil-liġi tal-UE għar-rikonoxximent reċiproku tal-miżuri tad-dritt ċivili u l-miżuri tad-dritt kriminali, kien hemm bżonn ta’ żewġ strumenti separati biex tkun żgurata ċ-ċirkolazzjoni tat-tliet tipi l-aktar komuni ta’ miżuri protettivi fl-UE. Ordnijiet protettivi koperti mid-Direttiva u r-Regolament jikkonċernaw sitwazzjonijiet fejn inti, bħala vittma jew vittma potenzjali ta’ delitt, tibbenefika minn projbizzjoni jew regolazzjoni tad-dħul f’ċerti postijiet, tkun ikkuntattjat jew avviċinat minn persuna li tikkawżalek riskju.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni (UEP) tistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti r-rikonoxximent ta’ ordnijiet ta’ protezzjoni maħruġa bħala miżura ta’ liġi kriminali bejn l-Istati Membri.

Jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni f’materji kriminali maħruġa fi Stat Membru tista’ titlob Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni.

Il-protezzjoni għandha tingħata permezz ta’ miżura ta’ protezzjoni ġdida adottata mill-Istat Membru fejn se tivvjaġġa jew tiċċaqlaq biex issegwi proċedura simplifikata u aċċellerata.

Madankollu, jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni tal-liġi ċivili maħruġa fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek tista’ tuża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida r-Regolament (UE) Nru 606/2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili, li jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti rikonoxximent dirett ta’ ordnijiet ta’ protezzjoni maħruġa bħala miżura tal-liġi ċivili bejn l-Istati Membri.

Għalhekk jekk tibbenefika minn ordni ta’ protezzjoni skont id-dritt ċivili fl-Istat Membru ta’ residenza tiegħek int tkun tista’ tapplikah direttament fi Stati Membri oħrajn billi tikseb Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċertifikat u tippreżentah lill-awtoritajiet rilevanti li jiċċertifikaw id-drittijiet tiegħek.

Id-Direttiva u r-Regolament japplikaw mill-11 ta’ Jannar 2015.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Última atualização: 01/10/2019