Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk skyddsorder

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Det rättsliga skyddet som erbjuds offer för våld och trakasserier kan verkställas i andra EU-länder.


Rätt till fortsatta skyddsåtgärder vid flytt till en annan medlemsstat

För att på ett effektivt sätt skydda offer för våld och trakasserier beviljar de nationella myndigheterna ofta dem särskilda åtgärder (förbud, spärrar eller liknande skydd) som bidrar till att förhindra ytterligare aggressivitet eller angrepp från förövaren. Om du har beviljats någon form av skyddsåtgärd i en medlemsstat kan det ligga i ditt intresse att fortsätta omfattas av detta skydd när du flyttar eller reser till en annan medlemsstat. EU har därför infört en mekanism för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder.

Nationella skyddsåtgärder kan vara civilrättsliga, straffrättsliga eller administrativa och deras varaktighet, omfattning och förfaranden för adoption varierar mellan medlemsstaterna. Eftersom EU-rätten har olika rättsliga grunder för ömsesidigt erkännande av civilrättsliga respektive straffrättsliga åtgärder, krävdes det två separata instrument för att garantera fri rörlighet för de tre vanligaste typerna av beslut om skyddsåtgärder inom EU. De beslut som omfattas av direktivet och förordningen rör fall där du som brottsoffer, eller potentiellt brottsoffer, skyddas genom att en person som innebär en risk förbjuds att vistas på vissa platser eller att kontakta eller närma sig dig.

GenomLänken öppnas i ett nytt fönster direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern inrättas en mekanism som gör det möjligt att erkänna skyddsorder som utfärdas som en straffrättslig åtgärd mellan medlemsstaterna.

Om du omfattas av ett beslut om en straffrättslig skyddsåtgärd som utfärdats i en medlemsstat kan du ansöka om en europeisk skyddsorder.

Skydd bör beviljas genom en ny skyddsåtgärd som antas av den medlemsstat som du reser eller flyttar till ett förenklat och påskyndat förfarande.

Om du åtnjuter en civilrättslig skyddsorder som utfärdats i den medlemsstat där du är bosatt kan du använda Länken öppnas i ett nytt fönster förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, som innehåller en mekanism som möjliggör ett direkt erkännande av skyddsorder som utfärdas som civilrättslig åtgärd mellan medlemsstater.

Detta innebär att du kan åberopa beslutet direkt i en annan medlemsstat genom att utverka Länken öppnas i ett nytt fönsterett intyg och lägga fram det för behöriga myndigheter.

Direktivet och förordningen ska tillämpas från och med den 11 januari 2015.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Última atualização: 01/10/2019