Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos apsaugos orderis

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Teisminė apsauga nukentėjusiesiems nuo smurto ir priekabiavimo gali būti vykdoma kitose ES šalyse.


Teisė toliau naudotis apsaugos priemonėmis persikeliant į kitą valstybę narę

Siekdamos veiksmingai apsaugoti nuo smurto ir priekabiavimo nukentėjusius asmenis, nacionalinės valdžios institucijos jiems dažnai taiko specialias priemones (apribojančią, draudžiančią ar panašią apsaugos tvarką), kurios padeda užkirsti kelią tolesnei nusikalstamą veiką padariusio asmens agresijai ar užpuolimui. Jei jums buvo paskirta apsaugos priemonė valstybėje narėje, tikriausiai norėsite šia apsauga toliau naudotis persikėlę gyventi arba keliaudami į kitą valstybę narę. Šiuo tikslu ES sukūrė apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo mechanizmą.

Nacionalinės apsaugos priemonės gali būti civilinio, baudžiamojo ar administracinio pobūdžio, o jų trukmė, taikymo sritis ir priėmimo procedūros valstybėse narėse skiriasi. Siekiant užtikrinti trijų dažniausiai pasitaikančių rūšių apsaugos priemonių judėjimą Europos Sąjungoje, reikėjo priimti du atskirus teisės aktus, kadangi ES teisėje egzistuoja skirtingi teisiniai pagrindai dėl civilinės teisės priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių tarpusavio pripažinimo. Direktyvoje ir reglamente numatytos apsaugos priemonės yra susijusios su atvejais, kai siekiant apsaugoti jus, kaip nuo nusikaltimo nukentėjusį ar galintį nukentėti asmenį, pavojų keliančiam asmeniui būtų taikomas draudimas arba apribojimas lankytis tam tikrose vietose, su jumis susisiekti arba prie jūsų prisiartinti.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvoje 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio (toliau – EPT) nustatytas mechanizmas, leidžiantis pripažinti apsaugos orderius, priimtus kaip valstybių narių baudžiamosios teisės priemonė.

Jeigu jums taikoma apsaugos priemonė baudžiamosiose bylose, išduota vienoje valstybėje narėje, galite reikalauti Europos apsaugos orderio.

Apsauga turėtų būti suteikiama taikant naują apsaugos priemonę, kurią taikys valstybė narė, į kurią keliausite arba persikelsite į supaprastintą ir pagreitintą procedūrą.

Tačiau jeigu naudojatės civilinės teisės apsaugos priemone, išduota jūsų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, galite naudotis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Reglamentu (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, kuriame nustatytas mechanizmas, leidžiantis tiesiogiai pripažinti apsaugos orderius, išduotus tarp valstybių narių kaip civilinės teisės priemonės.

Todėl jeigu jūs naudojatės civilinės teisės apsaugos priemone, suteikta jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje, galite tokios pačios apsaugos reikalauti kitose valstybėse narėse gavę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspažymą, kurioje nustatytos jūsų teisės, ir ją pateikę atitinkamoms valdžios institucijoms.

Direktyva ir reglamentas taikomi nuo 2015 m. sausio 11 d.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Última atualização: 01/10/2019